PROFILEVISI

SJK(T) LADANG LIMA BELAS AKAN MENJADI SEKOLAH TERBAIK DALAM EGERI SELANGORMENJELANG 2015MISI

SJK(T) LADANG LIMA BELAS MEMBERIKAN PENDIDIKAN SEIMBANG DAN BERKULITI KEPADA MURID-MURID MELALUI PENDEKATAN BERSEPADU BAGI MELAHIRKAN INSAN YANG CEMERLANG SELARAS DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN No comments:

Post a Comment